Logotipo2

Listaxe Deputación Ourense

Listaxe de Vehículos do Parque Móbil

A continuación poderá consultar a listaxe de equipos que dispoñiniliza o Parque Móbil e Maquinaria para a realización de traballos propios da Deputación Provincial e prestación de servizos con outras administracións.