Logotipo2

Listaxe de servizos

O Tempo
    Escolla localidade
————— ENLACES DE INTERESE —————

    Deputación Ourense

    Dirección Xeral de Tráfico

    Ministerio de Fomento

    Consumo e Emisións de Vehículos

         Teléfonos de interese

Estes son os servizos que o Parque Móbil e de Maquinaria ofrece ós concellos da provincia de Ourense

 

 

 

  • Transporte de mercadorías.
  • Transporte de terras e outros materiais.
  • Traballos en altura mediante camión con cesta.
  • Traballos con camión guindaste.
  • Desmontes.
  • Apertura de camiños.
  • Limpeza de camiños.
  • Acondicionamento de camiños.
  • Apertura e limpeza de gavias.
  • Acondicionamento de terreos.